Bestyrelsen

CVR.nr.: 42133027

Brolauget er nu etableret med følgende bestyrelse:

 • Formand:
  Lars Reinau
  Astavej 13
  Mail:  
  Telefon: 23 45 34 21

 • Næstformand:
  Ole Toustrup
  Klint Standvej 3 B
  Mail:  
  Telefon: 21 72 04 00

 • Kasserer: 
  Torben Møltoft Christensen
  Klint Strandvej 22
  Mail: 
  Tlf: 23 46 07 56

 • Bestyrelsesmedlem: 
  Lars Fjordbak
  Astavej 18
  Mail: 
  Tlf: 26 16 16 48

 • Bestyrelsesmedlem:
  Peer Jeppesen
  Klint Strandvej 3A
  Mail: 
  Tlf: 27 15 02 25