Påtænkt badebro


Der er nu har oprettet et brolaug. Når vi har fundet ud af udformning af broen på den ekstraordinære generalforsamling, skal godkendelse indhentes fra bl.a. Odsherred kommune, så vi kan få etableret en badebro ud for redningsvejen. Redningsvejen er fra Astavej til stranden.

Bliv medlem

Vi er nu 115 medlemmer, men vi skulle gerne blive flere.

Når du har meldt dig som interesseret her, så må du gerne overføre 10 kr. via MobilePay konto: 6892RY  (Husk at opgive navn og adresse i kommentarfeltet, når du indbetaler). Som medlem har du stemmeret på generalforsamlingen, men du har stadig ikke forpligtet dig for din del af etableringsbeløbet (kr. 2.500 pr. husstand).

Image
Vores mål er at få oprettet et brolaug, som skal stå for indkøb af broen samt efterfølgende udgifter med op- og nedtagning samt vedligeholdelse.

Der er ialt interesserede (incl. medlemmer) fra 132 husstande fordelt på disse veje:

 • 7 på Astavej
 • 4 på Bakketoften
 • 3 på Birkevænget
 • 5 på Disneyvej
 • 4 på Engdalsvej
 • 1 på Enggårddalen
 • 8 på Folmer Larsensvej
 • 1 på Granlodden
 • 18 på Klint Strandvej
 • 1 på Klintegården
 • 3 på Klintehuse
 • 1 på Klintsøvænget
 • 5 på Klintvej
 • 1 på Lynglodden
 • 1 på Lærkelodden
 • 1 på Mejsebakken
 • 1 på Mellemtoften
 • 1 på Minklodden
 • 4 på Moselodden
 • 10 på Nattergalevej
 • 1 på Nordmarken
 • 6 på Nybovej
 • 2 på Nyrup Huse
 • 2 på Parkvænget
 • 2 på Pilekæret
 • 4 på Skovsvinget
 • 10 på Skræntevej
 • 11 på Stormbakkevej
 • 4 på Stormlyvej
 • 5 på Strandvangsvej
 • 4 på Søvænget
 • 1 på Udlodden

 

Med den påtænkte badebro er der oprettet et brolaug.

Nyrup Bugt Brolaug findes også, og omfatter badebroen ud for det offentlige areal nærmere mod Nykøbing. Se her.

 

Interesseret?

Tilmeld dig
som interesseret her.

Facebook

Vi er også på Facebook.
Se her.

Flyer

Du kan printe en flyer ud her og udlevere den til din nabo eller andre interesserede.