Interesseret

Tilmeld dig, hvis du er interesseret i at være medlem af interessegruppe til etablering af et brolaug. Brolauget skal stå for indkøb og senere vedligeholdelse af broen, så kan du tilmelde dig her.

Det er vigtigt at understrege, at der ingen økonomiske forpligtelser er før et brolaug er etableret, og du har accepteret medlemsskab af brolauget.

Vis din interesse her ved at indtaste: